คลองชองกเยชอน ( 청계천) เป็นลำธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน กระแสน้ำของคลองชองกเยชอนนั้นจะไหลผ่านสถานที่สำคัญๆหลายแห่งในโซล เช่น  พระราชวังด๊อกซูกุง(Deoksugung Palace) โซลพลาซ่า(Seoul Plaza)  ศูนย์เซจอง(Sejong Center) ถนนอินซาดง(Insa-dong Street ...

ซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด) ในประเทศเกาหลีใต้

ลำธารแห่งนี้มีความยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ 5.2 ไมล์ มีจุดเริ่มต้นจากชองกเยพลาซ่า  และไหลผ่านในใจกลางกรุงโซล จากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก และไปบรรจบกับลำธารชุงนังชอน ( 중랑천) ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำฮัน และไหลลงสู่ทะเลเหลืองในลำดับต่อไป

คลองชองกเยชอน ต้นแบบการฟื้นชีวิตคลองโบราณ สร้างพื้นที่แบ่งปันให้คนเมือง -  SARAKADEE LITE

ลำธารแห่งนี้เป็นลำธารธรรมชาติ ที่มีชื่อดั้งเดิมคือ ลำธารแคชอน ซึ่งเป็นระบบระบายน้ำที่สำคัญของเมือง โดยเริ่มต้นจากรัชสมัยของ กษัตริย์แทจง (태종 ค.ศ. 1367 – ค.ศ. 1422) ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์โชซอน ได้ดำเนินการเกี่ยวกับลำธาร ด้วยการขุดลอกและการสร้างสะพาน ในทุกๆ 2-3 ปี ในระหว่างภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ลำธารถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คลองชองกเยชอน และใช้ชื่อนี้มาจวบจนถึงปัจจุบัน หลังสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950 – ค.ศ. 1953) ผู้คนจำนวนมากอพยพเข้ามาในกรุงโซล  เพื่อทำมาหากิน และตั้งหลักแหล่ง ในหลายเขตพื้นที่ของเมือง

รวมไปถึงตลอดแนวลำธารของ คลองชองกเยชอน ซึ่งมีการสร้างที่อยู่อาศัยของผู้อพยพ ด้วยการสร้างบ้านพักชั่วคราวที่ทำจากไม้ ซึ่งเรียกว่า พันจัสจิบ ( 판잣집) ซึ่งหมายถึง กระท่อม และส่งผลให้ลำธารแห่งนี้ อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมในเวลาต่อมา

คลองชองเกซอน รื้อทางด่วนพลิกน้ำเน่าให้เป็นแหล่งพักผ่อนกลางกรุงโซล –  CreativeMOVE
Tags: