ซานกึมบุรี

ปากปล่องภูเขาไฟ ซานกึมบุรี (산굼부리) ในเกาหลีใต้

ปล่องภูเขาไฟซานกึม – (산굼부리) นี่คือปล่องภูเขาไฟสำคัญแห่งหนึ่งในจำนวนสามแห่งบนเกาะ ปล่องภูเขาไฟอีกสองแห่งคือ แพงนกดัมที่ยอดเขาฮัลลาซานและยอดเขาซองซานอิลชูลบงที่ซองซานโพ ปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรีมีเส้นรอบวงประมาณ 2 กิโลเมตรและเป็นแหล่งของสายพันธุ์พืชกึ่งเขตร้อน, เขตอบอุ่น, และพืชไม้ดอกแบบเทือกเขาแอลป์ต่าง ๆ ราว 420 ชนิด เช่น Nandaeseong, Magnolia, Maples และ Strawberry เป็นต้น นักพฤกษศาสตร์เรียกที่แห่งนี้ว่า “บ้านขุมสมบัติแห่งพันธุ์ไม้” เป็นที่นิยมในการศึกษาวิจัยของนักพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีเนินหลุมฝังศพ และสวนหินที่เกิดจากการเย็นตัวลงของลาวา ปรากฏให้เห็นเป็นรูปทรงที่แตกต่างกัน สำหรับช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว คือ ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง

เกาะเชจู แดนมรดกโลกของเกาหลีใต้

ปากปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เรียกกันในภาษาเกาหลี ว่า “มารู ( 마루)” อันเป็นปรากฎการณ์ของ การระเบิดอย่างรวดเร็วของภูเขาไฟ และทำให้ลาวาที่ไหลออกมามีน้อย และการเยนตัวลงของลาวา ทำให้เกิดเป็นเนิน และสวนหินปรากฏให้เห็น ในรูปทรงที่แตกต่างกันไป

ปากปล่องภูเขาไฟ ซานกึมบุรี (Sangumburi Crater) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง

บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ และโดยรอบนั้นจะเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้กว่า 420 ชนิด ได้แก่ แมกโนเลีย, เมเปิ้ล และสตรอเบอร์รี่ เป็นต้น จึงเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักพฤกษศาสตร์ ในการค้นคว้าและศึกษาวิจัยพืชพรรณต่างๆ

ด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดังที่กล่าวมา จึงทำให้ปากปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ มีทิวทัศน์และลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างไปจาก ยอดเขาซองซาน อิลชูลบง  และภูเขาฮัลลาซาน
( 한라산) ซึ่งเป็นอีกสองสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะเชจู ( 제주도)

Tags: