รับลมหนาวที่สะพานแขวน Gamaksan

สะพานแขวนคัมอักซาน (Gamaksan Suspension Bridge) สะพานแขวนที่ทอดยาว 150 เมตรข้ามหุบเขา Silmari สะพานแขวนคัมอักซานได้แรงบันดาลใจจากการสร้างโดยใชชื่ออย่างเป็นทางการของสะพานว่า Gloucester Heroes Bridge ซึ่งก็คือกอง ที่1แห่งกอง
ทหารรักษาการณ์ Gloucester แห่งกองทพัออังกฤษที่ต่อสู้ในสงครามเกาหลีพร้อมด้วยกลุ่ม Mortar Platoon ที่170 ที่1 ต่อสู้กับฝ่ายของกองทัพคอมมิวนิสต์ประเทศจีน สะพานนี้จึงเปรียบเสมือนการระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาที่ทางประเทศเกาหลีใต้จะไม่มีวันลืม

Gamaksan Suspension Bridge | Hiking national parks, Seoraksan national  park, Best hikes

สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 900 คน ตั้งอยู่ในภูเขาคัมอักซานที่เหล่าผู้คนต่างพากันไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนภูเขา แม้จะหนาวแค่ไหนก็ไม่มีหวั่นเพราะวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว นั้นดูสบายตาและสวยงามมาก ยิ่งตัดกับสะพานแขวนสีแดงเมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วทำให้โดดเด่นมาก

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09:00-18:00 น.

ค่าเข้าชม: ฟรี

Gamaksan Suspension Bridge
Tags: , ,