https://t-rexmuscleadvice.com/

หมู่บ้านชอนจู ฮันอก Jeonju Hanok Village

หมู่บ้านชอนจู ฮันอก เป็นหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเกาหลีที่น่าสนใจ ยังมีบ้านเรือนโบราณที่เรียกว่า “ฮันอก” ซึ่งมีอายุมากกว่า 800 ปีตั้งอยู่ที่นี่อีกด้วย ให้ความรู้สึกเหมือนกลับไปในยุคโชซอนเลยทีเดียว

หมู่บ้านชอนจู ฮันอก Jeonju Hanok Village

บ้านสไตล์ฮันอกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อันแช(Anchae) และ ซารังแช(Sarangchae) ปกติแล้วผู้หญิงและผู้ชายจะอยู่แยกบ้านกัน ซึ่งอันแชจะเป็นบ้านสำหรับผู้หญิงเพราะอยู่ด้านในและเงียบสงบกว่า ส่วนซารังแชเป็นบ้านสำหรับผู้ชาย นอกจากนี้บ้านฮันอกยังมีความพิเศษในเรื่องของการให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวอีกด้วย หรือเรียกว่า “อนดอล” ซึ่งจะทำให้พื้นบ้านอุ่นในหน้าหนาว

หมู่บ้านชอนจู ฮันอก Jeonju Hanok Village

การมาเที่ยวที่นี่ นอกจากจะได้ถ่ายรูปสวยๆ แบบย้อนยุค ได้ชมบรรยากาศบ้านแบบเกาหลีดั้งเดิมแล้ว ยังมีบางบ้านที่เปิดเป็นโฮมสเตย์ให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีอีกด้วย รวมถึงภายในหมู่บ้านยังมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยค่ะ

หมู่บ้านชอนจู ฮันอก Jeonju Hanok Village
หมู่บ้านชอนจู ฮันอก Jeonju Hanok Village