เทศกาล

เทศกาล Gyeryong World Military Culture Expo

ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ โชว์ความมั่นคงของชาติโดยหน่วยงานความมั่นคงระดับประเทศทั้งสามเหล่า ตั้งมาดูที่เทศกาลนี้กันเลยนะคะ Gyeryong World Military Culture Expo ที่เป็นการเฉลิมฉลองการเติบโตของกองทัพ อีกทั้งโชว์กองกำลัง, อาวุธเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ไม่ได้จัดแสดงเพื่อสร้างความตื่นกลัวแก่ผู้คนหรือประเทศรอบข้างแต่อย่างไร แต่จัดแสดงเพื่อให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมและรับรู้ถึงงบประมาณที่ใช้จ่ายต่าง ๆ ว่ามีความโปร่งใสและคุ้มค่ามากแค่ไหน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนที่ชื่นชอบอาชีพทหาร สุดท้ายคือผู้คนสามารถมาถ่ายรูปใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้ภายในงานแห่งนี้อีกด้วย

Tags: