เทศกาลชินโด ยองดึง

เที่ยวงานเทศกาลชินโด ยองดึง หรือเทศกาลถนนกลางทะเลมหัศจรรย์

ประเพณีเกาหลี - ไทย-เกาหลีใต้
วันเดย์ทัวร์จากโซลหรือปูซาน: เทศกาลชินโดยองดึง (Jindo Miracle Sea Road  Festival) - KKday

เทศกาลนี้จัดขึ้นที่ เมืองชินโด จังหวัดชลลานัม-โด ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงที่น้ำลด และเกิดเป็นทางกว้าง 40 เมตรยาว 2.8 กิโลเมตร ระหว่างเมืองจินโดถึงเกาะโมโด ปรากฏการณ์นี้ผู้คนพากันเรียกว่า มหัศจรรย์แห่งโมเสส มีการล่องทะเลด้วยแพท่อนซุง การสักการะของชาวประมงต่อเทพแห่งทะเล และการชุมนุมของกุ้งหอยบนถนนทะเล การเฉลิมฉลองด้วยพิธีสักการะบูชาต่อยายป้องและการร้องเพลงเวลาทำงานของชาวเกาะชินโด และวัฒนธรรมต่างๆสำหรับชาวทะเล

Tags: