เที่ยวเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-Bukchon Hanok Village

เที่ยวเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-Bukchon Hanok Village

หมู่บ้านบุกชอนฮันอกล้อมรอบด้วยพระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจ้าจองเมียว หมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นที่ตั้งของบ้านโบราณหลายร้อยหลังที่เรียกว่าฮันอก ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์โชซอน ชื่อบุกชอน ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า “หมู่บ้านทางตอนเหนือ” เกิดขึ้นเนื่องจากย่านนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของสถานที่สำคัญสองแห่งในกรุงโซล ได้แก่ ลำธารชองเกชอนและจงโน ทุกวันนี้ ฮันอกเหล่านี้หลายแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรม

เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และร้านน้ำชา โดยเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้ และซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิม เนื่องจากหมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นย่านที่มีบ้านเรือนของผู้คน นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพตลอดเวลาขณะมองไปรอบๆมี 8 มุมมองการถ่ายภาพที่ดีที่สุดของ Bukchon ตามที่รัฐบาลกรุงโซลเลือกมุมมองส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ทางด้านซ้ายของแผนที่ด้านล่าง