เที่ยวโซล ทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ N Seoul Tower

เที่ยวโซล ทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ N Seoul Tower

นัมซานโซลทาวเวอร์เป็นหอคอยอเนกประสงค์แห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในเกาหลี โดยผสมผสานหอชมวิวเข้ากับหอกระจายเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา Namsan Seoul Tower ได้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเกาหลีและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทน หอดูดาวของหอคอยให้ทัศนียภาพที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทั่วทั้งเมือง

ทำให้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดกาลของชาวโซลตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จุดเด่นอีกอย่างของหอคอยคือ Namsan Cable Car เคเบิลคาร์เริ่มดำเนินการในปี 2505 โดยรับส่งผู้โดยสารจากเชิงเขาไปยังฐานของหอคอย มีรถรับส่งไปยัง Namsan Cable Car จากใจกลางกรุงโซลเพื่อความสะดวกของผู้มาเยือน