Daegwallyeong Yangtte Ranch

Daegwallyeong Yangtte Ranch

ไปชมความสวยงามของทุ่งกังหันลมยักษ์บนภูเขาหิมะสีขาว พร้อมฟาร์มน้องแกะสุดน่ารักกันค่ะ ที่นี่คือ Daegwallyeong Yangtte Ranch ฟาร์มปศุสัตว์ ที่ตั้งอยู่ในเมืองพย็องชัง (Pyeongchang) จังหวัดคังวอน(Gangwon) ซึ่งเป็นเมืองที่มีฟาร์มปศุสัตว์อยู่มากมาย แต่ Daegwallyeong Yangtte Ranch เป็นฟาร์มปศุสัตว์เพียงแห่งเดียวที่มีการเลี้ยงแกะ ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะถูกปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว แต่พอเข้าสู่ฤดูหนาวเหล่าทุ่งหญ้าก็จะถูกแทนที่ด้วยหิมะสีขาว นอกจากนี้คุณยังสามารถให้อาหารน้องแกะ และถ่ายรูปกับน้องแกะขนปุกปุยได้ด้วย

Daegwallyeong Yangtte Ranch
Daegwallyeong Yangtte Ranch
  • ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 6,000 วอน / เด็ก : 4,000 วอน / ผู้สูงอายุ : 3,000 วอน
  • การเดินทาง : จากกรุงโซลนั่งรถบัสจาก Dong Seoul Bus Terminal ไปลงที่ Hoenggye Intercity Bus Stop แล้วต่อรถบัส Nongeochon (농어촌) ที่จะไป Sheep Farm (양떼목장) แล้วลงป้าย 대관령 양떼목장 (Daegwallyeong Sheep Farm)